PRO-ENERGY magazín

 

PRO-ENERGY magazín je populárno odborný štvrťročník, v ktorom môžu čitatelia získať informácie o trendoch a perspektívach na českom a slovenskom energetickom trhu. Už od roku 2006 prináša PRO-ENERGY magazín informácie o dianí v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve, hospodárení s energiou, ekológii, obnoviteľných zdrojoch energie, primárnych zdrojoch energie a palivách a ostatných témach súvisiacich s energetikou.

Ďalej tiež analyzuje významné udalosti na energetických trhoch v Českej republike a na Slovensku, vývojové trendy vo výskume, technológiách aj legislatíve. Od roku 2011 organizuje vlastnú odbornú konferenciu PRO-ENERGY CON v Českej republike a PRO-ENERGY Forum na Slovensku, je tiež mediálnym partnerom cca 40 konferencií ročne, ktoré sa konajú v Českej republike a na Slovensku.

 

Každé číslo magazínu má špecifické zameranie, v roku 2018 sa Magazín zameria na tieto témy:


 

Číslo 1/2018

Hlavná téma čísla: Rozvoj energetických trhov

 • fungovanie sieťových energetických odvetví a modely trhu
 • dostupnosť primárnych zdrojov
 • bezpečnosť dodávok energie
 • stredoeurópske trhy v kontexte trendov svetovej energetiky

Číslo 2/2018

Hlavná téma čísla: Lokálne a globálne aspekty energetiky

 • koexistencia centrálnych a decentrálnych výrobcov energie
 • chytré riešenia v energetike a doprave
 • nové technológie v energetických odvetviach
 • celoštátna a komunálna energetika vo väzbe na ochranu životného prostredia

Číslo 3/2018

Hlavní téma čísla: Pozícia zákazníka na energetických trhoch

 • digitalizácia v oblasti dodávok energie
 • zákazník s vlastnou výrobou batérií a jeho postavenie na trhu
 • obchodovanie s palivami a s energiou a ich dodávka a doprava zákazníkom
 • smart tarify na energetických trhoch

Číslo 4/2018

Hlavní téma čísla: Budúcnosť energetiky

 • energetická politika vs. chvatné zmeny na energetických trhoch
 • nové trendy, inovácia a technológie
 • inteligentné domácnosti a priemyslové podniky
 • nové spôsoby získavania a ukladania energie

 

Témy obsiahnuté v už vydaných číslach nájdete tu

 

Publikačný plán pre rok 2018

Publikačný plán na rok 2018

Hlavná téma čísla

Dátum vydania

Uzávierka článkov

Uzávierka inzercie

číslo 1/2018

Rozvoj energetických trhov

15.3.2018

15.2.2018

26.2.2018

číslo 2/2018

Lokálne a globálne aspekty energetiky

15.6.2018

15.5.2018

25.5.2018

číslo 3/2018

Pozícia zákazníka na energetických trhoch

17.9.2018

15.8.2018

27.8.2018

číslo 4/2018

Budúcnosť energetiky

5.12.2018

5.11.2018

15.11.2018


Dôležité odkazy:

Predplatné PRO-ENERGY magazínu

Inzercia v PRO-ENERGY magazíne

18. 10. 2018 17. 10. 2018

Správy z odvetvia

Slovensko reaguje na výčitky Komisie, zlepší meranie kvality ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia plánuje novelu zákona o ovzduší. Aktivisti zdôrazňujú nutnosť nadrezortnej spolupráce a vymáhateľnosť práva.
 • 17. 10. 2018
 • 22:00

Poliaci napadli dohodu Komisie s Gazpromom na Súdnom dvore EÚ

Poľská plynárenská spoločnosť tvrdí, že Rusi neprestali porušovať európske právo a pokračujú v nafukovaní cien plynu pre odberateľov na východe Európskej únie. Slovensku…
 • 17. 10. 2018
 • 22:00

Garantovaná energetická služba sa poslancom pozdáva

Poslanci Národnej rady SR totiž posunuli do druhého čítania vládnu novelu zákona o energetickej efektívnosti.
 • 17. 10. 2018
 • 22:00

Angažovanosť zamestnancov: Čisté hory

Dobrovoľníci zo Slovenských elektrární sa desiaty raz stretli v Tatrách, aby naše hory očistili od odpadkov. Už štyridsať rokov organizujú toto podujatie Štátne lesy TANAP.…
 • 17. 10. 2018
 • 16:41

Vyhlási sa mimoriadne kolo Zelenej domácnostiam. Na inštaláciu zariadení bude jeden mesiac

V stredu 24. októbra 2018 o 15. hodine sa vyhlási mimoriadne kolo národného projektu Zelená domácnostiam. Kolo je určené pre tie domácnosti z mimobratislavských regiónov,…
 • 17. 10. 2018
 • 15:34

Poslanci schválili zákon o odpadoch

Parlament dnes schválil už piatu novelu zákona o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2016. Zmeny riešia viaceré problémy, ktoré postupne vyplynuli z aplikačnej…
 • 17. 10. 2018
 • 14:02

Dvadsaťšesť zadržaných pre toxickú zeminu prepustili bez obvinení

Podozrivého Grebečiho prepustili.
 • 17. 10. 2018
 • 11:23

Dovoz starých aut na Slovensko rastie, zaplavujú krajinu

Takmer štyri z desiatich zaregistrovaných vozidiel majú viac ako desať rokov. 
 • 16. 10. 2018
 • 22:31

ŠPECIÁL: Zdražie elektrina aj plyn. Treba viac šetriť.

Východoslovenskí energetici odhadujú, že nárast koncovej ceny plynu by mohol byť v rozsahu od 6 do 8 %. Elektrina by mohla zdražieť o 10 %.
 • 16. 10. 2018
 • 21:00

Slovensko chce vyrábať batérie do elektromobilov

Konkrétne opatrenia v tomto smere bude obsahovať Akčný plán rozvoja elektromobility, na ktorom rezort hospodárstva v súčasnosti finišuje.
 • 16. 10. 2018
 • 21:00

staršie novinky