Preskúmajte všetky služby z energetického sektora, ktoré ponúka platforma ENERGY-HUB

OKTE, a.s. diskutovala s výrobcami elektriny a prevádzkovateľmi distribučných sústav správne nahlasovanie nameraných údajov

(ilustračný obrázok)

Výrobcovia elektriny a prevádzkovatelia distribučných sústav sa zúčastnili na Seminároch k poskytovaniu údajov do Informačného systému operátora meraní, ktoré usporiadala spoločnosť OKTE v dňoch 27. 11. 2017 a 5. 12. 2017 v Bratislave. Záujem bol vysoký a prihlásilo sa viac ako 400 zástupcov od malých výrobcov až po hlavných hráčov na trhu s elektrinou.

OKTE, a.s., ako držiteľ povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na Slovensku, vykonáva okrem iného činnosti správy a zberu nameraných dát a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy. Pri týchto činnostiach sa stretáva s nedostatkami v zadávaní údajov účastníkmi trhu s elektrinou do Informačného systému operátora meraní (ISOM). Na základe záverov z vykonanej analýzy vznikla potreba usporiadať semináre, ktoré by účastníkom trhu s elektrinou pomohli odstrániť chyby pri zadávaní údajov do ISOM.

Účelom seminára bolo zdôraznenie princípov poskytovania údajov zo strany výrobcov elektriny a prevádzkovateľov sústav v súlade s platnou legislatívou. Program bol rozdelený do dvoch blokov: dopoludňajší blok bol určený výrobcom elektriny, popoludnie zas venované prevádzkovateľom distribučných sústav. Približne polovica účastníkov, vzhľadom na viaceré role v ISOM, sa zúčastnila obidvoch blokov. Seminár otvoril člen predstavenstva a manažér riadenia služieb Ing. Milan Lipovský. Program prvého bloku sa venoval praktickým informáciám, ukážkam zadávania údajov priamo do systému ISOM, najčastejším chybám pri zadávaní údajov a ich dopadom na ostatných účastníkov trhu. V rámci týchto tém vystúpil Ing. Alexander Lojt, vedúci odboru pre bilancovanie a správu dát. Druhý blok, určený pre prevádzkovateľov sústav, predstavil praktické príklady poskytovania údajov do ISOM a fakturácie z pohľadu miestnej distribučnej sústavy. V tomto bloku prednášal o najčastejších chybách pri poskytovaní údajov do ISOM Ing. Peter Čulen z odboru pre bilancovanie a správu dát.

Spoločnosť OKTE naďalej poskytuje praktické rady účastníkom trhu s elektrinou, ktorí sa môžu so svojimi otázkami obrátiť priamo na zamestnancov OKTE, a.s., alebo nájsť užitočné informácie na webových stránkach www.okte.sk. Uskutočnené semináre patria medzi aktivity spoločnosti, ktoré prispejú k  lepšej informovanosti a správnemu, úplnému a včasnému zadávaniu údajov zo strany ich poskytovateľov.


O spoločnosti

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s., začal svoju činnosť na trhu s elektrinou 1. januára 2011. OKTE, a.s. je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., je regulovaným subjektom, ktorý podlieha regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na základe zákona o energetike vykonáva funkciu zúčtovateľa odchýlok, organizáciu krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, správu a zber nameraných údajov a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy. V zmysle európskej legislatívy pôsobí ako Nominovaný organizátor trhu s elektrinou na území SR a ako Registrovaný reportovací mechanizmus pre oznamovanie transakcií na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom.

Pre viac informácií kliknite TU

Súvisiace články

  späť
18. 01. 2019 17. 01. 2019

Správy z odvetvia

Snehová kalamita spôsobila vážne problémy energetikom, pomáhal aj ťažný kôň

Čo je to kalamita tento týždeň pocítili na vlastnej koži desaťtisíce domácností. Elektrikári tvrdia, že poškodené vedenia sú pre nich v zime každodennou záležitosťou.
 • 18. 01. 2019
 • 00:19

Svet najviac ohrozujú extrémne zmeny počasia. Kybernetické útoky sú dnes väčším rizikom ako migrácia

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoju každoročnú správu o svetových globálnych rizikách. Analytici sa najviac obávajú toho, čo spôsobí neschopnosť lídrov nájsť…
 • 17. 01. 2019
 • 22:00

Na vyraďovanie Bohuníc nám únia možno viac prispeje

Pôvodný návrh Európskej komisie bol, aby finančná spoluúčasť únie na projektoch a činnostiach týkajúcich sa vyraďovania jadrových blokov v rokoch 2021 až 2027 nepresiahla…
 • 17. 01. 2019
 • 22:00

Spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnotila v roku 2018 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 z vyraďovaného materiálu viac ako 1 246 ton druhotných surovín.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila spoločnosť JAVYS, a. s., v roku 2018 do recyklačného procesu  1 246,438 ton druhotných surovín.…
 • 17. 01. 2019
 • 17:00

Banské nešťastie v Číne zdvihlo ceny elektriny v Európe

Banská tragédia v Číne, kde v meste Shenmu prišlo o život 21 baníkov, ovplyvnila cenu elektriny na komoditných trhoch v Európe.
 • 17. 01. 2019
 • 15:34

Domácnostiam a malým firmám sa menia termíny vyúčtovania za plyn

Odberatelia plynu sa od tohto roku musia pripraviť na zmeny termínov pre vyúčtovanie spotreby plynu.
 • 17. 01. 2019
 • 14:39

U. S. Steel čaká gigantická investícia

Košické oceliarne už roky trápi gigantický investičný dlh vyše miliardy eur. Až 115 miliónov eur na inovatívne technológie, ktoré budú slúžiť na výrobu komponentov pre…
 • 17. 01. 2019
 • 10:47

Česi majú ešte drahšie energie ako Slováci

Energie tento rok dražejú po celej Európe, vrátane Slovenska. Tomu patrilo roky nepopulárne prvenstvo v podobe najvyšších cien energií v regióne. Zmena nastala vlani, keď…
 • 17. 01. 2019
 • 06:34

Ako nestabilný výkon veterných elektrární ovplyvňuje ceny elektriny

Veterná energia bola po hnedom uhlí vlani druhým najväčším zdrojom elektriny v Nemecku. Dve udalosti v decembri ukázali, s čím treba v budúcnosti počítať a prečo sú…
 • 16. 01. 2019
 • 22:00

Nová štúdia v oblasti financovania obnoviteľnej energie: Na čo sa zamerať pri znižovaní nákladov?

Dramatický pokles nákladov na solárne fotovoltaické moduly v posledných štyroch desaťročiach sa často uvádza ako veľký úspech technológií obnoviteľnej energie. Čo presne…
 • 16. 01. 2019
 • 21:00

staršie novinky