OKTE, a.s. diskutovala s výrobcami elektriny a prevádzkovateľmi distribučných sústav správne nahlasovanie nameraných údajov

(ilustračný obrázok)

Výrobcovia elektriny a prevádzkovatelia distribučných sústav sa zúčastnili na Seminároch k poskytovaniu údajov do Informačného systému operátora meraní, ktoré usporiadala spoločnosť OKTE v dňoch 27. 11. 2017 a 5. 12. 2017 v Bratislave. Záujem bol vysoký a prihlásilo sa viac ako 400 zástupcov od malých výrobcov až po hlavných hráčov na trhu s elektrinou.

OKTE, a.s., ako držiteľ povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na Slovensku, vykonáva okrem iného činnosti správy a zberu nameraných dát a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy. Pri týchto činnostiach sa stretáva s nedostatkami v zadávaní údajov účastníkmi trhu s elektrinou do Informačného systému operátora meraní (ISOM). Na základe záverov z vykonanej analýzy vznikla potreba usporiadať semináre, ktoré by účastníkom trhu s elektrinou pomohli odstrániť chyby pri zadávaní údajov do ISOM.

Účelom seminára bolo zdôraznenie princípov poskytovania údajov zo strany výrobcov elektriny a prevádzkovateľov sústav v súlade s platnou legislatívou. Program bol rozdelený do dvoch blokov: dopoludňajší blok bol určený výrobcom elektriny, popoludnie zas venované prevádzkovateľom distribučných sústav. Približne polovica účastníkov, vzhľadom na viaceré role v ISOM, sa zúčastnila obidvoch blokov. Seminár otvoril člen predstavenstva a manažér riadenia služieb Ing. Milan Lipovský. Program prvého bloku sa venoval praktickým informáciám, ukážkam zadávania údajov priamo do systému ISOM, najčastejším chybám pri zadávaní údajov a ich dopadom na ostatných účastníkov trhu. V rámci týchto tém vystúpil Ing. Alexander Lojt, vedúci odboru pre bilancovanie a správu dát. Druhý blok, určený pre prevádzkovateľov sústav, predstavil praktické príklady poskytovania údajov do ISOM a fakturácie z pohľadu miestnej distribučnej sústavy. V tomto bloku prednášal o najčastejších chybách pri poskytovaní údajov do ISOM Ing. Peter Čulen z odboru pre bilancovanie a správu dát.

Spoločnosť OKTE naďalej poskytuje praktické rady účastníkom trhu s elektrinou, ktorí sa môžu so svojimi otázkami obrátiť priamo na zamestnancov OKTE, a.s., alebo nájsť užitočné informácie na webových stránkach www.okte.sk. Uskutočnené semináre patria medzi aktivity spoločnosti, ktoré prispejú k  lepšej informovanosti a správnemu, úplnému a včasnému zadávaniu údajov zo strany ich poskytovateľov.


O spoločnosti

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s., začal svoju činnosť na trhu s elektrinou 1. januára 2011. OKTE, a.s. je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., je regulovaným subjektom, ktorý podlieha regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na základe zákona o energetike vykonáva funkciu zúčtovateľa odchýlok, organizáciu krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, správu a zber nameraných údajov a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy. V zmysle európskej legislatívy pôsobí ako Nominovaný organizátor trhu s elektrinou na území SR a ako Registrovaný reportovací mechanizmus pre oznamovanie transakcií na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom.

Pre viac informácií kliknite TU

Súvisiace články

  späť
18. 10. 2018 17. 10. 2018

Správy z odvetvia

Slovensko reaguje na výčitky Komisie, zlepší meranie kvality ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia plánuje novelu zákona o ovzduší. Aktivisti zdôrazňujú nutnosť nadrezortnej spolupráce a vymáhateľnosť práva.
 • 17. 10. 2018
 • 22:00

Poliaci napadli dohodu Komisie s Gazpromom na Súdnom dvore EÚ

Poľská plynárenská spoločnosť tvrdí, že Rusi neprestali porušovať európske právo a pokračujú v nafukovaní cien plynu pre odberateľov na východe Európskej únie. Slovensku…
 • 17. 10. 2018
 • 22:00

Garantovaná energetická služba sa poslancom pozdáva

Poslanci Národnej rady SR totiž posunuli do druhého čítania vládnu novelu zákona o energetickej efektívnosti.
 • 17. 10. 2018
 • 22:00

Angažovanosť zamestnancov: Čisté hory

Dobrovoľníci zo Slovenských elektrární sa desiaty raz stretli v Tatrách, aby naše hory očistili od odpadkov. Už štyridsať rokov organizujú toto podujatie Štátne lesy TANAP.…
 • 17. 10. 2018
 • 16:41

Vyhlási sa mimoriadne kolo Zelenej domácnostiam. Na inštaláciu zariadení bude jeden mesiac

V stredu 24. októbra 2018 o 15. hodine sa vyhlási mimoriadne kolo národného projektu Zelená domácnostiam. Kolo je určené pre tie domácnosti z mimobratislavských regiónov,…
 • 17. 10. 2018
 • 15:34

Poslanci schválili zákon o odpadoch

Parlament dnes schválil už piatu novelu zákona o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2016. Zmeny riešia viaceré problémy, ktoré postupne vyplynuli z aplikačnej…
 • 17. 10. 2018
 • 14:02

Pri podpore OZE nastanú veľké zmeny. Parlament ich schválil.

Podľa ministerstva hospodárstva prioritou novely je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie.
 • 17. 10. 2018
 • 11:41

Poslanci dali zelenú pre dotácie na elektroautá

Plénum taktiež schválilo nové povinnosti pri štítkovaní výrobkov.
 • 17. 10. 2018
 • 11:38

Poslanci odklepli viac peňazí na likvidáciu jadra

Národný jadrový fond bude mať v rokoch 2019 až 2021 na likvidáciu jadra od podnikateľov namiesto pôvodne plánovaných 184 miliónov eur vyše 215 miliónov eur.
 • 17. 10. 2018
 • 11:35

Dvadsaťšesť zadržaných pre toxickú zeminu prepustili bez obvinení

Podozrivého Grebečiho prepustili.
 • 17. 10. 2018
 • 11:23

staršie novinky